Forta Legii Forta Legii Forta Legii - Devino Membru
  Vrei stiri de la noi?
Nimic mai simplu. Completeaza datele
de mai jos
si apasa butonul
Adauga siteul la favorite

Forta Legii® marca inregistrata

Consilium® marca inregistrata

Date de contact Uniune
Date de contact Sindicat

SAP Forta Legii
Biroul Executiv
Statut
Adeziune
Contact

Curriculum Vitae-uri

Ringo Damureanu

Claudia Epure

Nicoleta Baloiu

Amalia Dobrescu

Luiza StefanelMITINGURI
Forta Legii
- Galerii foto/video -


Biroul Executiv SAP - Forta Legii®Biroul Executiv al Sindicatului Administratiei Publice Forta Legii este format din Presedinte, Secretar General si unul sau mai multi Vicepresedinti.
Activitatea Biroului Executiv se desfasoara in sedinte ordinare, care au loc lunar. Biroul Executiv se poate intruni ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare, la convocarea Presedintelui sau a 1/3 din membrii Biroului Executiv. Participarea membrilor Biroului Executiv este obligatorie la toate activitatile sindicatului. Biroul Executiv este sprijinit in activitate de Colegiul Consultativ.
Biroul Executiv are urmatoarele atributii:
 1. adopta ordinea de zi;
 2. indeplineste rezolutiile Congresului si hotararile Consiliului, elaborand planuri concrete de actiune;
 3. decide asupra primirii de noi membri in sindicat;
 4. decide asupra sanctionarii membrilor de sindicat si a liderilor alesi ai sindicatului;
 5. decide asocierea cu alte sindicate din tara sau strainatate, in conformitate cu prezentul Statut;
 6. convoaca Congresul, Consiliul, Comisia de cenzori, Colegiul consultativ si liderii sindicatului;
 7. prezinta Congresului si Consiliului rapoarte de activitate;
 8. intocmeste Regulamentul de organizare si functionare si il supune aprobarii Consiliului;
 9. rezolva problemele curente ale sindicatului;
 10. adopta decizii privind bunul mers al organizatiei, in interesul acestuia sau al membrilor sau in aplicarea prevederilor prezentului Statut;
 11. valideaza alegerile desfasurate la nivelul subgrupelor sau grupelor sindicale, la nivel judetean sau zonal, la nivelul organizatiilor de tineret sau de femei;
 12. solutioneaza problemele aduse la cunostinta de catre membrii de sindicat;
 13. hotaraste cu privire la declansarea conflictului de munca si a grevei;
 14. solutioneaza cererile conducerilor administrative adresate sindicatului, legate de relatiile de munca;
 15. hotaraste persoanele si masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor pe care Statutul si legea le impun sindicatului;
 16. numeste un casier si un contabil pentru evidenta incasarilor si a cheltuielilor;
 17. hotaraste ca fiecare dintre Secretarul General si Vicepresedinti sa fie loctiitor al presedintelui sindicatului pentru problemele membrilor din una sau mai multe unitatile administrative.
Presedintele sindicatului este si presedinte al Biroului Executiv si are urmatoarele atributii:
 1. reprezinta interesele membrilor sindicatului in toate imprejurarile
 2. urmareste si asigura respectarea Statutului, a rezolutiilor Congresului si a hotararilor Consiliului si a deciziilor Biroului Executiv
 3. participa la sedintele conducerilor administrative in care se discuta probleme legate de interesele membrilor sindicatului
 4. prezideaza lucrarile Congresului, Consiliului si sedintele Biroului Executiv
 5. reprezinta sindicatul in relatiile cu tertii
 6. deleaga competente, potrivit prezentului Statut
 7. reprezinta persoana juridica a organizatiei in contractele individuale de munca incheiate cu angajatii sindicatului si in contractele de colaborare
 8. emite decizii.
Atributiile Secretarului General al sindicatului sunt:
 1. raspunde de toata activitatea organizatorica a sindicatului
 2. inlocuieste presedintele sindicatului in caz de indisponibilitate
 3. coordoneaza personalul de specialitate si administrativ din aparatul de lucru al sindicatului si raspunde de buna functionare a serviciilor administrativ, juridic si comunicare.
 4. asigura evidenta numarului de membri
 5. asigura circulatia informatiei intre sindicat si membri
 6. constata cazurile de incompatibilitate, conform Statutului
 7. asigura convocarea in sedinte a Congresului si Consiliului, in conditiile prezentului Statut
 8. aduce la cunostinta Judecatoriei Craiova, in termen de 30 de zile, orice schimbare intervenita in compunerea organelor de conducere a sindicatului si orice modificare a Statutului
Vicepresedintii sindicatului au urmatoarele atributii principale:
 1. armonizeaza interesele membrilor de sindicat
 2. informeaza Biroul Executiv cu privire la problemele membrilor
 3. intocmesc strategii sectoriale pentru dezvoltarea sindicatului si rezolvarea problemelor specifice
 4. reprezinta sindicatul in relatiile cu conducerile unitatilor administrative, potrivit Statutului
 5. prezinta organelor de conducere ale sindicatului evaluari cu privire la mandatul pe care il au
 6. intocmesc propuneri de decizii si le supun aprobarii


 • Ing. Ringo Damureanu - presedinte: 0745/127.370 (mobil), 0251/408.334 (birou)
 • Cons. Jur. Claudia Epure - secretar general: 0741/049.260 (mobil), 0251/419.405 (birou)
 • Ing. Nicolae Florescu - vicepresedinte: 0741/079.004 (mobil), 0251/311.017 (birou)

© 2009 - 2017 by
SAP "Forta Legii".
All right reserved.